Start 6 maart 2019: training Heerhugowaard!


Wil je meer weten over de slimme kleuters in jouw klas? Wil je weten hoe je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren, mét of zonder signaleringsinstrument? En wil je weten hoe  deze kleuters in een volle kleutergroep kunt bieden wat ze nodig hebben? Schrijf je dan in voor deze training van drie middagen in Heerhugowaard.

Cora Hansen, trainer 'slimme Kleuters'

De training wordt verzorgd door Cora Hansen van www.slimmekleuters.nl Naast het geven van trainingen en het ontwikkelen van materialen, staat zij zelf voor een kleutergroep. De training is goed ingebed in de theorie, maar altijd met de dagelijkse praktijk van de kleutergroep in gedachten. Er is tijd om het geleerde in praktijk uit te proberen, samen te evalueren, en te borgen in een duidelijk plan waarin het leerstofaanbod van jouw school wordt vastgelegd. Wat kun je verwachten:

Eerste bijeenkomst:

Visie: Je verdiept je in verschillende denkwijzen en modellen rondom hoogbegaafdheid en ontwikkelt een eigen visie op kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Signaleren: Het signaleren van Slimme Kleuters in de groep is nog niet zo eenvoudig. Slimme Kleuters passen zich in korte tijd feilloos aan. Aan de leerkracht de kunst om te observeren en alert te zijn op signalen van een ontwikkelingsvoorsprong. Cora geeft je de praktische vertaling (met veel voorbeelden) van de kenmerkenlijstjes die je in de vakliteratuur over kleuters kunt vinden. Aan de hand van een eigen casus ga je hiermee direct aan de slag.

Beleid: We kijken naar de rol van het  LVS en hoe je tijdens het wen-gesprek kunt doorvragen naar een eventuele ontwikkelingsvoorsprong. We bespreken hoe en wanneer je signaleringsinstrumenten kunt inzetten zoals het DHH,  SIDI-R, en Surplus. Je krijgt handvatten om het beleid rondom intake, observeren/signaleren en diagnose, vervroegde instroom en vervroegde doorstroom nader uit te werken en/of bij te stellen waar nodig.

Tweede bijeenkomst:

Onderpresteren, faalangst en mindset: Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder in op het omgaan met Slimme Kleuters in de groep. Met een goede benadering en begeleiding kun je latere problemen op het gebied van onderpresteren, faalangst en motivatie voorkomen. Hoe kun je een groeimindset stimuleren bij jonge kinderen?

Ik ben slim, dus ik denk anders: Slimme kleuters hebben niet alleen behoefte aan ‘meer en moeilijker’ werk. Ze dénken ook op een andere manier en hebben een ander type opdracht nodig. In deze fase van de training gaan we aan de slag met hogere denkorde vaardigheden. Hoe kun je de reguliere thema’s van een verdiepende laag voorzien waardoor het leren (weer) uitdagend wordt? Hoe zet je ontwikkelingsmaterialen in zodat deze voor slimme kleuters prikkelend en uitdagend zijn?

Na deze tweede bijeenkomst kun je activiteiten in de hoeken, kring en op andere momenten zó aanpassen dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd. Je weet waarom het belangrijk is om wél eisen te stellen aan slimme kleuters en hoe je ze kunt bemoedigen als het (nog) niet lukt. Je kunt een groeimindset-vriendelijke sfeer creëren in jouw groep.

Derde bijeenkomst:

Lezen, taal, rekenvaardigheden: Tijdens de derde bijeenkomst gaan we uitgebreid in op een aanbod op het gebied van rekenen en lezen. Insteek is om niet de lesstof van groep 3 naar voren te halen, maar uitgaand van de eigen ontwikkeling van de kleuters een passend en prikkelend aanbod samen te stellen. Je krijgt hiervoor veel praktische voorbeelden aangereikt.

Facultatief onderwerp: De deelnemers kiezen gezamenlijk een specifiek verrijkend onderwerp zoals filosofie, verhalend ontwerp, techniek, of een ander onderwerp.

Deze bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten met het uitreiken van het certificaat! Je bent nu in staat om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, te begeleiden en een passend leerstofaanbod vorm te geven.

Praktische informatie:

De kosten voor de volledige training bedragen €339,- per persoon. Data: 6 maart, 3 april en 5 juni van 14.15 tot 17.15. De middagen zullen plaatsvinden op basisschool Reflector in Heerhugowaard. Deze school ligt centraal in Noord-Holland en er is voldoende parkeergelegenheid.

Naast je aanwezigheid tijdens de drie bijeenkomsten wordt een voorbereiding verwacht in de vorm van het lezen van literatuur en artikelen, het uitwerken van een casus, het uitproberen van leerstofaanbod in de klas en het uitwerken van het geleerde tot een plan voor de begeleiding van slimme kleuters op school. De studielast zal ongeveer 10 uur bedragen, verspreid over de verschillende bijeenkomsten. De gehele training is gevalideerd voor 20 RU.

Heb je belangstelling? Neem snel contact op om je aan te melden! Stuur een mailtje naar Cora@slimmekleuters.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *