Gebruikersvoorwaarden


Wanneer je een leermiddel van Slimmekleuters.nl aanschaft, is het goed te weten wat je daar wel en niet mee mag doen.

Daarom hieronder de gebruikersvoorwaarden. Lees ze even goed door, dan komen zowel jij als wij niet voor verrassingen te staan!

Omdat Slimmekleuters.nl onderdeel is van Onderwijskrachtig, is dit de naam die je hieronder tegenkomt 😉

 

Gebruikersvoorwaarden

  1. De aanschaf van een (digitaal) leermiddel van Onderwijskrachtig geeft gebruikersrecht voor één schoollocatie of één begeleidingspraktijk of één gezin. Binnen de gekozen setting mag je de het leermiddel onbeperkt afdrukken en gebruiken.
  2. De (digitale) leermiddelen die Onderwijskrachtig aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de (digitale) leermiddelen berusten bij Onderwijskrachtig of haar toeleveranciers.
  3. Zonder toestemming van Onderwijskrachtig is het niet toegestaan de (digitale) leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de (digitale) leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.

kaartjes los liggend 1 klein